Бүтээмж инноваци

Инноваци гэж юу вэ?

2015-07-15 // 0 Comments

Инноваци гэж юу вэ? Товчоор хэлбэл энэ ойлголтыг аливаа шинэ бүтээмж, шинэ санааг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, мөнгө олох гэж ойлгож болно. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, төрийн […]