Монгол улсын хууль

Монгол улсын хууль www.legalinfo.mn

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2015-07-15 // 0 Comments

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1999 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хот ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн […]