Яармаг өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

Хэвлэх
• “Хөдөлмөрийн яармаг өдөрлөг” –г Үйлчилгээний төвийн арын талбайд 2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн үеэр 450 гаруй иргэнд төсөл хөтөлбөрийн танилцуулга, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилалаа. 9 ажил олгогч оролцож ажил хайгчтай ярилцлага хийлээ. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 10 гаруй иргэн хамрагдаж өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ зарж борлууллаа. Хамтран Орхон МУИС, Орхон МСҮТ, ХАА-н МСҮТ зэрэг сургалтын байгууллагууд оролцсон.

1 7

Сэтгэгдэл үлдээх

Та бидэнд сэтгэгдэл үлдээх гэж байгаад баяртай байна.

*