Хөдөлмөрийн бүтээмжийг тооцох аргачлалын сургалтыг зохион байгууллаа.

Хэвлэх
• Цалин хөлсний зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор 2016.05.19-ны өдөр Орхон аймагт үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа том, дунд, жижиг, 29 аж ахуйн нэгж байгууллагад ”Хөдөлмөрийн бүтээмжийг тооцох аргачлал”, “Хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох аргачлал”, “Ажлын байрны үнэлгээ хийх, ажил мэргэжлийг бүлэглэх, зэрэглэх аргачлал”-ыг нэвтрүүлэх сургалтыг Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн дэд профессор, доктор У.Амарзаяатай хамтран Хөдөлмөрийн хэлтсийн хурлын зааланд зохион байгууллаа. Мөн хөдөлмөрийн бүтээмж тооцох хялбаршуулсан программд нэвтрүүлэх сургалтыг лекц, семинар хосолсон хэлбэрээр явууллаа.

13235333_1730472197237201_3074180238291017392_o 13246408_1730472237237197_2048079018655571868_o

Сэтгэгдэл үлдээх

Та бидэнд сэтгэгдэл үлдээх гэж байгаад баяртай байна.

*